top of page

הבה נשחק וננשום

לשחק ולנשום, לצלול ולנסוק.jpg

"לנשום ולשחק" הוא סמינר חוויתי ייחודי השוזר משחק עם נשימה ונשימה עם משחק. הנשימה מאפשרת תהליך של התכנסות והתמקדות פנימה אל העצמי. המשחק מאפשר תהליך של יציאה החוצה ויצירת אינטראקציה עם האחר. מטרת הסמינר היא לאפשר דיאלוג הרמוני בין פנים לחוץ, בין האני הייחודי לסביבה.

אנחנו שני מנחים מומחים בתחומינו ויחד נלווה את הסמינר:

  • דוב בלום-יזדי – דרמה תרפיסט מייסד שיטת משחק ה-לִילה

  • דובי בחור – ממובילי טכניקת נשימת ה-סומה

 

 

 

 

בעקבות שיתופי פעולה גילנו כי הנשימה, קרי המפגש עם האני הפנימי במשחק; וכי המשחק, קרי המפגש עם האחר, תומך בנשימה. המעבדה שיצרנו חשפה חיבור מפתיע בין שני ניגודים, אך גם מזין ומתבקש .

דוּבּי
דוֹב

ה-סוֹמה היא נשימה חווייתית, מונחית, מלווה במוזיקה. השילוב של דימיון מודרך במהלך הנשימה מאפשר חיבור אל מפגשי המשחק ב-לִילַה. מדובר בנשימה קלילה הבנויה באופן שמותאם גם לאלו שתרגלי נשימה מכבידים עליהם ומרתיעים אותם.ן

ב-לִילַה נעבוד דרך גילום דמות. לאורך הסמינר נעמיק ונבסס את הדמות ונעקוב אחר התפתחותה. את הדמות נשחק בעיירה ונפגוש בסומה. המשחק נבנה מעצמו מסשן לסשן ובנוי באופן שמותאם גם לאלו שמשחק מרתיע אותם ואין להם כלל ניסיון בתחום. 

הסמינר בנוי באופן הדרגתי, על פני ציר התפתחותי, שנוצר על ידי מעברים מדורגים מהסוֹמה אל הלִילַה ולהפך. לאורך היומיים נלך ונעמיק את התהליכים שיתרחשו ונבחן אותם מזוויות שונות ובאמצעים מגוונים. השילוב בין נשימה למשחק, בין פנים לחוץ, נולד מתוך הצורך לחשוף רבדים נוספים בהכרות עם עצמינו בקונטקסט חברתי. החיבור והמפגש המחודש עם עצמינו בהקשר ציבורי מוליד שמחה, מעשיר ומאפשר פרספקטיבה חדשה, התבוננות אחרת ומרעננת על עצמי וסביבתי.

האווירה בסמינר ,תומכת, נעימה וידידותית
בית זייד
WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.04.11
WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.04.05 (1)
WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.04.13
WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.04.12
WhatsApp Image 2021-12-23 at 14.04.06

הסדנא ממוקמת בחורשה פסטורלית בטבע

לרשותינו: יורט מחומם ומרווח, מטבח, שירותים, חורשה מוצלת ונעימה, קיימת אפשרות ללינה בתיאום מראש.

הבה נשחק וננשום

bottom of page